Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Ny Tynesveg

¤EPII_TITLE¤

I august, rett over fellesferien, startar vi med anleggsarbeid i og langs med  Tynesvegen for strekninga fram til  Ekornesfabrikken, avd. Tynes.

 Kommunen skal bygge ny veg, i all hovudsak ved å utvide og forsterke eksisterande veg. Men i tillegg til breiare køyreveg, vert der fortau på oppsida (på nordsida) av køyrevegen.

Sykkylven Energi skal samstundes oppgradere leidningsnettet for vatn og  avløp. Det må også påreknast endringar  for straum- og fiberframføringa.

 

Arbeidet vert etter gjennomført anbodskonkurranse å utføre  av Hole Maskiner AS.

 

Sjølv om alle sikkert er/vert  glade for ny veg, så må ein i anleggsperioden (stipulert til ca 10 veker) rekne med større og mindre ulemper pga. anleggsarbeidet.

 

 

Bjarte Hovland

Teknisk sjef / Einingsleiar

Tekniske tenester

Info 
Web Redaktør 13.07.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]