Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadfjøra, NA1 og RO1

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1,12-3 og 12-8 blir det varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for delar av eigedommane gnr./bnr. 21/1, 3, 29 -33 i Sykkylven kommune.

Eldar Tandstad og Kjetil Tandstad er forslagsstillar og OSE ingeniørkontor AS er plankonsulent for planarbeidet.

Planområdet ligg på vestsida av fylkesveg 60 ved Sykkylvsfjorden, i underkant av ein kilometer nord for Straumgjerde i Sykkylven kommune.

Målsetjing med planen er å leggje til rette for:

• Rorbu og naustområde

• Avkjørsel til fylkesvegen etter gjeldande standard

Det vil bli sendt varsel om oppstart til naboar og gjenbuarar, kunngjering i lokal avis og på nettet, i samsvar med pbl. §12-8. For nærare informasjon ta kontakt med OSE, mob. 97489987 eller e-post bjarte@oseing.no.

Merknadar som har verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast:

OSE ingeniørkontor AS på e-post firmapost@oseing.no eller OSE ingeniørkontor as, Vikegata 19A, 6150 Ørsta

Frist for merknadar vert sett til 18.01.2019. Merk fråsegn med P1541.

 

Dokument i samband med oppstartsvarselet:

Varsel av oppstart av planarbeid rorbuområde i Tandstadfjørå

Referat_oppstartsmøte_Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadvika

Detaljregulering rorbuområde Tandstadfjørå_framlegg plangrense

Detaljregulering rorbuområde Tandstadfjørå_framlegg plangrense ortofoto

Detaljregulering rorbuområde Tandstadfjørå_framlegg til plangrense arealdelen

Planintiativ detaljregulering rorbuområde Tandstadfjørå 

 

Info 
Web Redaktør 07.01.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]