Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Kantsoner langs vassdrag

¤EPII_TITLE¤ I 2001 vart kantvegetasjonen langs vassdrag verna gjennom vassressurslova, som seier at ein skal oppretthalde eit naturleg vegetasjonsbelte langs vassdrag med årssikker vassføring. Lovverket tillett skjøtsel så framt dei biologiske verdiane i kantsona ikkje vert reduserte. Kommunen har utarbeida rettleiar om skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag.
Rettleiaren finn du her:
Rettleiingshefte
Info 
Web Redaktør 10.01.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]