Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Høyring - Anleggsplan for idrett og friluftsliv

Levkårsutvalet har vedtatt at Anleggsplan for idrett og friluftsliiv 2019-2022 skal leggast ut på høyring. 
Høyringsfrist er 20.februar 2019.

Kommunedelplan for anlegg for idrett og friluftsliv er ein overordna styringsreiskap for alle involverte aktørar for å fremje fysisk aktivitet i kommunen.
Kommunedelplanen skal vere eit verkty for å oppnå overordna målsettingar og bidra til at Sykkylven vert eit samfunn som har gode møteplassar, trivsel og friske folk.
Planen skal stette krav frå Kulturdepartementet om at tiltak må vere prioritert i ein kommunedelplan, for å kunne søke tilskot frå spelemiddelordninga.

Planforslaget finn du her:  
Anleggsplan for idrett og friluftsliv Høyring 08.01.2019

Uttalar til planen kan sendast:    

Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven 
eller
postmottak@sykkylven.kommune.no  
innan 20.februar 2019
.

Info 
Web Redaktør 11.01.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]