Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerNyheiter > Tekniske tenester Gå til hovedinnhold
Temaelement 
View Part 

Detaljregulering tidlegare Jarnes skule - Kunngjering av eigengodkjenningsvedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune den 08.04.2019 Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule (planid 15282017008), jamfør føresegner, plankart og planomtale sist revidert 19.02.2019.

 

Vedtaket er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Formålet med planen

Området til tidlegare Jarnes skule skal omregulerast frå offentleg formål til bustadområde.

 

Klageinformasjon

Godkjenninga kan klagast inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast skriftleg til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller postmottak@sykkylven.kommune.no.

Merk klaga med saksnr. 2017/1242.

 

Krav om innløysing eller erstatning må vere sett fram innan 3 – tre år frå denne offentlege kunngjering,

jf. pbl. § 15-2 og 15-3.

 

Dokument knytt til planen og eigengodkjenninga:

Detaljregulering tidlegare Jarnes Skule - Eigengodkjenningsvedtak 08.04.2019

15282017008 - Tidlegare Jarnes skule - Plankart rev. 19.02.2019 

15282017008 - Tidlegare Jarnes skule - Føresegn rev.19.02.2019

15282017008 - Tidlegare Jarnes skule - Planomtale rev. 19.02.2019

Merknader frå høyring_samla

Trekking av motsegn frå Fylkesmannen 

Info 
Web Redaktør 30.04.2019 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Kategoristruktur 
Hopp over navigasjonskoblinger.
Rediger 
Uten navn [4]