Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Økoløft i kommunar: "Mat frå hjartet"

¤EPII_TITLE¤
Sykkylven Kommune fekk 1 million kroner til prosjektet ”Økoløft i kommunar”, prosjektet skal gå over 2 år. Ingrid van der Velde er tilsett som prosjektleiar for Økoløft-satsinga. I samarbeid med skular, barnehagar, kjøkkenet på BUAS og økologiske produsentar, skal Ingrid van der Velde arbeide på ulike måtar for å fremje lokal økologisk mat i kommunen.

Som symbolsk profil for Økoløft-prosjektet har vi valt ”Mat frå hjartet”. Berre sjå om ikkje det hjarteforma omrisset av kommunen vår er plassert midt på Sunnmøre, med eit varmt og kraftfullt folkeslag både innanfor og ikring kommunegrensene. Det er også både naturleg og nødvendig å tenkje langsiktig for at hjartet skal halde fram med å ha det godt.

Sykkylven
Fotograf: John Harald Søby - Wikipedia

Gjennom Økoløft Sykkylven ynskjer vi å:
- profilere lokale, økologiske råvarer i offentleg verksemd.
- styrke det økologiske miljøet i kommunen.
- auke kunnskapsnivået om lokalt landbruk og økologisk produksjon.
- sette fokus på samanhengen mellom lokal mat og kulturlandskapet kring oss.
- styrke ein lokal identitet knytt til vårt eige landbruk.

Ku
Fotograf: Ingrid Van der Velde

Vel mat frå hjartet!    Fri tekst [2] 
    Fri tekst [1] 
    Tema - rediger 
    Uten navn [4]