Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerTenester til deg > Oppvekst og opplæring Gå til hovedinnhold
Tenestebeskriving 

Skulefritidsordning (SFO)

Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Omtale av tenesta

Målgruppe

Elevar i grunnskulen

Kriterium

Eleven må vere busett i kommunen.

Pris

Satser pr 01.01.2019
Lav sats - Inntil 9 t/v kr 1470,- pr. mnd.  inkl. matpenger kr. 150,- pr.mnd.
Mellomsats - Inntil 14 t/v     kr 2260,- pr. mnd.   inkl. matpenger kr. 200,- pr.mnd.
Full plass  kr 3120,- pr. mnd.  inkl. matpenger kr. 250,- pr.mnd.
Ekstra dag  kr 300,- pr. dag 

Det vert gjeve søskenmoderasjon f.o.m. barn nr. 2 tilsvarande 25% - deretter 40%.

Søknadsprosess

Rettleiing

Du kan få hjelp i servicetorget til å søkje.

Skjema

 SFO - søknad

Søknad til SFO - skjer i Visma Flyt - for å søkje må du logge deg på via ID-porten. Du kjem til pålogging når du følgjer lenkja SFO - søknad

Rettleiing e-søknad til SFO

Søknadsfrist

01 April Søknad sendast til den enkelte skule.

Klagemuligheit

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Lover og retningsliner

Tjeneste - info 
Web Redaktør Sist oppdatert 18.12.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Uten navn [4]