Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblingerTenester til deg > Oppvekst og opplæring Gå til hovedinnhold
Tenestebeskriving 

Leirskuleopphald

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule. I så fall vil dette være ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa. Skulen har inga plikt til å tilby opphald på leirskule, men det er vanleg at elevane drar på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad skje utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.

Det praktiske opplegget knytt til turen vil bli drøfta med foreldra på førehand.

Omtale av tenesta

Målgruppe

Elevar i grunnskulen

Pris

Leirskoleopphaldet er gratis for eleven.

Lover og retningsliner

Tjeneste - info 
Web Redaktør Sist oppdatert 30.03.2012 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Uten navn [4]