Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Barnehagar

¤EPII_TITLE¤

I Sykkylven kommune er det fem kommunale og fire private barnehagar i drift.

Alle barnehagane i kommunen er godkjende for barn frå 1-5 år.

Barnehagane ligg spreidd i heile kommunen. Nye opphald frå 01.08.2013 blir kun gjeve som heil plass (5 dager/veka). Velledalen Naturbarnehage har og tilbod om 80% plass (4 dagar/veka). 

Det er full barnehagedekning i kommunen.

I tillegg til hovudopptak med søkjefrist 14. februar 2018 og oppstart frå 1. august, har vi fortløpande opptak gjennom året for nye søkjarar.

Dei fleste barnehagane er med i "den sykkylvske barnehage" under visjonen "Ein plass for den gode barndom".

Felles verdigrunnlag for barnehagane som er med er:
Trivsel, Tryggleik, Glede, Fellesskap og Læring.

Målet er at vi i fellesskap skal skape ein god og innhaldsrik barnehage for alle barna, dei føresette og dei tilsette.

Kvar barnehage arbeider med dei sju fagområda i rammeplanen og har eitt eller fleire av fagområda som fokusområde. Fagområda er:

Kropp, rørsle og helse
Natur, miljø og teknikk
Kunst, kultur og kreativitet
Kommunikasjon, språk og tekst
Etikk, religion og filosofi
Tal, rom og form
Nærmiljø og samfunn.


Kontaktinforamsjon:

Rådgjevar oppvekst Øyvind Fet
Tlf.: 70 24 66 08
e-post: oyvind.fet@sykkylven.kommune.no
Tema - info [2] 
Web Redaktør , 07.01.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]