Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post
Lenke (kun bilde) [1] 

Uten navn [2] 

Lenke (kun bilde) [3] 
Lenke (kun bilde) [2] 
Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Høyringsdokument

¤EPII_TITLE¤ Her finn du dokument som er ute til oppstartsvarsel, høyring eller offentlig ettersyn i Sykkylven kommune pr. dato.
Kunngjering av eigengodkjenning - Detaljregulering industriområde Jarnes Aust
Sykkylven kommunestyre vedtok 19.09.2018 å eigengodkjenne Detaljregulering industriområde Jarnes Aust.
Informasjon om klageadgang og plandokument finn du her.
 
Høyring - Kommunedelplan sentrum - Ikornnes 2019-2029
Nærings- og utviklingsutvalet har vedtatt å legge forslag til ny kommunedelplan ut til høyring.
Plandokument mm finn du her.
Merknadar skal sendast Sykkylven kommune, Rådhuset, 6230 Sykkylven, eller på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no.
Høyringsfrist er 29.oktober 2018
  
 
Kunngjering - Vedtak om endring av førsegner til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet
Sykkylven kommune gjorde den 14.05.2018 vedtak knytt til endring av føresegnene til kommunedelplan for områda kring Nysætervatnet knytt til rekkjefølgekrav knytt til infrastrukturtiltak og forbod mot elektrisk gjerde.
Vedtaket og klageinformasjon i saka finn du her.
 

 

 
 
 
  

 
 
Tema - info [2] 
Web Redaktør , 08.02.2010 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst [4] 
Fri tekst [3] 
Fri tekst [2] 
Lenke (kun bilde) [4] 
Fri tekst [1] 
Uten navn [4]