Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Sentralbord 70 24 65 00
Send e-post

Uten navn [2] 

Hopp over navigasjonskoblinger Gå til hovedinnhold
Stillingkategori 

Ledige stillingar Sykkylven kommune

Sykkylven kommune har innført elektronisk stillingssøknad og alle søknadar til ledige stillingar skal sendast via e-søknad.  Dette er eit elektronisk stillingsskjema som den enkelte søkjar fyller ut.  

Oversikt og søknadsskjema for ledige stillingar finn du HER

Dersom nokon føler seg usikre i forhold til utfylling av slik e-søknad og ikkje har tilgang til internett, vil både Biblioteket og Servicetorget yte hjelp og tilgang til heimesida vår.

I tillegg til annonserte stillingar kan du søke som:

-Støttekontakt. Dersom du er interessert i slikt oppdrag ber vi deg ta ut søknadsskjema i papirversjon - sjå lenke, og sende denne til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Skjema for registrering av støttekontakt


Ved søknad til undervisningsstillingar skal vitnemål og attestar sendast Sykkylven kommune innan søknadsfrist for den enkelte stilling.

Vi gjer merksam på at via offentleg søkjarliste kan opplysningar som namn, alder, yrkestittel og bustadadresse bli gjort kjent, sjølv om søkjar ber om ikkje å bli ført opp på søkjarlista (Off.lova § 25).

Den som takkar ja til stilling i Sykkylven kommune må levere dokumentasjon på utdanning og praksis samtidig med retur av underskrive tilsettingsbrevet.
For stillingar der lova stiller krav om politiattest, skal attest av nyare dato leggast ved tilsettingsbrevet (svarbrev) eller leverast til einingsleiar ved første arbeidsdag.

Lenke til skjemaside: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Kommunen har fastsett eigne kriterier for utteljing av relevant formell kompetanse.  Dersom du har slik relevant etter-/vidareutdanning utover det som er kravd for den aktuelle stilling, kan utteljing for dette vurderast opp mot dei lokale kriteria.  Krav om slik vurdering  framsettast i samband med tilsettinga og etter-/vidareutdanning må dokumentarast.


Stillingkategori - info 
Web Redaktør , 06.04.2018 Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Fri tekst 


Lenke (kun tekst) 
Uten navn [4]