Fellestenestene

Fellestenestene

IKT - Arkiv  - Servicetorg - Politikk

Informasjon og ansvar for kommunen si heimeside.

Annonsering og kunngjeringar.

Sentralbord. 

Saksbehandling ledige tomter. Meklarpakker. Skøyter kommunalt areal.

Skjenkesaker, sal og serveringsløyver. Kunnskapsprøver.

Vigsel.

Organisering og møtesekretær for politiske møter. Sekretær ordførar. Reglement.

Post og arkiv. 

Tilflyttarkontakt.

Brukerstøtte og support innan IKT. Støttefunksjon i prosjekt. Planlegging, organisering og koordinerande rolle for kjøp av nye system, oppdateringar og endring innan digitalisering. 

Kontaktorgan for Personvernombud. Informasjonssikkerhet.

Beredskapssekreteriat

Kontakt

Synnøve Hunnes
Einingsleiar fellestenestene
E-post
Telefon 901 40 282
Mobil 901 40 282
Tove Lilleås
Fagleiar arkiv
E-post
Telefon 909 61 920
Mobil 909 61 920
Ronny Utgård
IKT-leiar
E-post
Telefon 906 97 788
Mobil 906 97 788
Torill Skjeret
Rådgjevar politikk/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 948 54 179
Mobil 948 54 179