Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Kommunalsjef

Kommunalsjef

Er ein del av kommunen sitt leiarteam som består av kommunedirektør, to kommunalsjefar og økomonisjef.

Marit Aure Overå: Kommunalsjef med særleg ansvar for helse og omsorg. 

Bjørnar Midtbust: Kommunalsjef med særleg ansvar for barnehage, skule og kultur.

Kontakt

Bjørnar Midtbust
Kommunalsjef
E-post
Telefon 70 24 65 54
Mobil 911 88 686

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Margit Aure Overå
Kommunalsjef
E-post
Telefon 918 98 751

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post