Kommunalsjef

Kommunalsjef

Er ein del av kommunen sitt leiarteam som består av kommunedirektør, to kommunalsjefar og økomonisjef.

Eli Otterlei: Kommunalsjef med særleg ansvar for helse og omsorg. 

Bjørnar Midtbust: Kommunalsjef med særleg ansvar for barnehage, skule og kultur.

Kontakt

Bjørnar Midtbust
Kommunalsjef
E-post
Mobil 911 88 686

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Eli Otterlei
Kommunalsjef
E-post
Mobil 932 01 413

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post