Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Kommunedirektør

Kommunedirektør

Er øvste leiar for administrasjonen i kommunen.

Kommunedirektøren er tilsett i kommunen, til forskjell frå ordførar som er politisk valt av kommunestyret som den politiske leiar. 

Kommunedirektøren skal sjå til at saker som blir lagt fram for kommunestyret, formannskap og andre politiske organ er forklart på ein forsvarleg måte og at vedtak vert iverksette. Kommunedirektøren skal sjå til at administrasjonen vert driven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar, og at administrasjonen er gjenstand for påliteleg kontroll. 

Kontakt

Eli Otterlei
Kommunedirektør
E-post
Telefon 70 24 65 57
Mobil 932 01 413

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post