Økonomisjef

Økonomisjef

Er ein del av kommunen sitt leiarteam saman med rådmannen og to kommunalsjefar.

Kontakt

Arild Bergstrøm
Økonomisjef
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 908 97 957