Aktuelt

Kommunane Stranda, Sykkylven og Fjord har gjort vedtak om å forlenge dei karantenekrava som vart vedtatt for ei veke sidan, men opnar opp for at næringsaktørar kan søkje dispensasjon dersom karantenekrava skulle medføre store ulemper for næringsaktiviteten. Dette vedtaket gjeld i første omgang til og med måndag 30. mars. Vedtaket er grunngitt i smittevernlova og tar utganspunkt i at desse kommunane framleis er i fase 1 av epidemien. Dei tre kommunane har intensjon om å vidareføre strenge karantenekrav også vidare, men avventar nasjonale retningsliner som er venta  løpet av helga.

 Kjære sambygdingar

 No er vi inne i ei uverkeleg tid og kvardagen vi vakner opp til er annleis og krevjande for oss alle.

Dramatiske tiltak er sett i verk, i håp om å redusere spreiinga av korona-viruset.

Tysdag 24.03.20 fastslo statsminister Erna Solberg at alle tiltak vert vidareført til over påske, til og med 13.april. 

Har du behov for å bli kvitt ekstra avfall kan du kjøpe ekstrasekk av ÅRIM.

Ekstrasekk får du kjøpt hjå Sykkylven Energi

Vedtak gir små endringar for Sykkylven kommune sine innbyggjarar, i høve gjeldande vedtak.

Vedtaket er no tidsgrensa t.o.m 27 mars.

Sykkylven kommune legg seg på same linje som er tilrådd frå Fylkesmannen.

 

Overnatting på hytte/fritidsbustad utanfor eigen kommune er forbode

Ordførar og kommunedirektør er overvelda og takksam over all velvilligheit og den gode lagånda som viser seg frå innbyggarane i denne koronasituasjonen.

Vi vil be pårørande sørge for at det er god tilgang på såpe og tørkerull heime med dei som tar imot heimesjukepleie.

 

Det er innført nye rutinar ved Sykkylven legesenter i samband med koronasituasjonen.
 

Sykkylven kommune er ei "Av-og-til" kommune. 

Dei bidreg med ei god oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse.