BUAS opnar for planlagde besøk for pårørande frå 18.05.20.

BUAS opnar for planlagde besøk for pårørande frå 18.05.20.

Det er laga til besøksrom for den enkelte avdeling.

Du må ta kontakt med di aktuelle avdeling og avtale tidspunkt og stad, samt få vite kva inngang du skal nytte.

Kapasiteten til å avvikle besøk vil variere litt frå avdeling til avdeling. Det kan vere at vi ikkje klarer å ta imot besøk kvar dag, spesielt helg kan vere vanskelegare.

Når veret tillet det kan besøk bli organisert utandørs.

1. Tidspunkt:  kl 13.00 – 14.30 og kl 16.00 –17.30.

2 .15 minutt per besøk.

3. Personale er tilstades ved besøket.

4. Smittevernreglar må overhaldast. Det vil sei at det må vere minst 1 meter avstand mellom personane som er i rommet. Du må gjere grundig handvask/handsprit før og etter besøket.

5. Det vil ikkje vere høve til fysisk kontakt.

6. Det kan vere max 2 besøkande samtidig.

7. Alle besøkande må fylle ut eit skjema i førekant som sjekkliste på at ein ikkje er sjuk. Dette er også som logg for BUAS for å ha oversikt over kven som har vore innom i tilfelle det vert oppdaga smitte av Covid -19.

8. Det er ikkje høve til å nytte toalett medan du er her.

9. Rommet blir gjort reint og lufta mellom kvar besøkande.

Rammene er sett for å sikre at BUAS framleis skal vere smittefri, og samtidig legge til rette for at bebuar og pårørande får møtast.

Kontakt

Lillian Urtegård
Fagleiar sone 1
E-post
Telefon 959 48 039

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Astrid H. Strømme
Fagleiar sone 2
Telefon 959 47 361

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Janne Midtlid
Fagleiar Institusjon
Telefon 992 27 466

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Wenche Oldeide
Einingsleiar Sykkylven Bu og aktivitetssenter
E-post
Mobil 901 18 218

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Elisabeth Solberg
Fagleiar Korttids/rehab og skjerma avdeling
Telefon 994 94 743

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post