Dokumentasjon på negativ test

Dokumentasjon på negativ test

Koronatestinga er gratis, men i nokre tilfelle krev utanlandske studiestader, arbeidsgivarar eller andre land framlegg av negativ attest. Slike testar blir ikkje dekte av det offentlege. Du må då ta kontakt med bedriftshelsetenesta på arbeidsplassen din eller andre private aktørar som for eksempel Aleris.

Klikk for stort bilete