Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Endring i høve til stenging av felles sanitæranlegg på campingplassar, småbåthamner m.m.

Endring i høve til stenging av felles sanitæranlegg på campingplassar, småbåthamner m.m.

Kriseleiinga måndag 11.5.20:

Forskrift om stenging av felles sanitæranlegg vert ikkje vidareført.  Ein kan no opne toaletta, medan dusjanlegga framleis må vere stengde ut mai månad. Kriseleiinga vil då gjere ei ny vurdering.

Når det gjeld hygiene- og smitteverntiltak viser ein til bransjenormen .