Ferievikarar 2021

Ferievikarar 2021

Har du lyst til å arbeide innan pleie- og omsorgssektoren i sommar?

Sykkylven kommune treng ferievikarar frå veke 26 til og med veke 33. No har du moglegheita til å søkje!

Vi har behov for ferievikarar innanfor desse følgjande områder; 

  • Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS)
  • Heimetenestene 
  • Bu- og rehabiliteringstenestene

Sykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling og ber difor om at du nyttar elektronisk søknad.

Lenke til søknadsskjema og meir informasjon