Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Folkemøte om klima

Folkemøte om klima

Gjennom Parisavtalen har dei aller fleste land vorte samde om at temperaturen på jordkloden ikkje må stige med meir enn 2 grader i dette hundreåret.

Korleis når vi dette målet?

Vi får besøk frå Østfold fylkeskommunen som er komne langt i miljøarbeidet og Sunnmøre regionråd er medarrangør

Tid: 25.sep. kl. 18:00 - 20:30

Stad: Storfjord kulturhus, Stranda

Arrangør: Sunnmøre Regionråd, Klima Østfold og Stranda kommune

Programmet finn du på denne lenka. (PDF, 204 kB)