Førehandsrøysting - kommune- og fylkestingsvalet 2019

Førehandsrøysting - kommune- og fylkestingsvalet 2019

Det vert høve til å førehandsrøyste i perioden 12.08 – 06.09.19. 

Førehandsrøysting

Tid og stad for førehandsrøysting i Sykkylven kommune er:

Servicetorget (rådhuset)          

Alle verkedagar: kl. 09:00 - 15:00

Det vert utvida opningstider desse dagane:

Torsdag 29.08:   kl. 09:00 - 19:00

Torsdag 05.09:   kl. 07:30 - 19:00

Fredag 06.09:    kl. 07:30 - 15:30 


BUAS       

Torsdag 29.08:  kl. 10.30 – 13.00

 

Du finn oppdatert informasjon om røystelokaler i alle kommuner ved å klikke på denne lenka: 

Røystelokaler 

 

NB! HUGS Å TA MED VALKORT OG LEGITIMASJON.

 

Ambulerande røysting

Frist for å søkje om ambulerande røysting (heimerøysting) er sett til 02.09.2019.