Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Førehandsvarsel om endring av forskrift av vass- og avløpsgebyr og forskrift om gjennomføring av gebyr for feiing og tilsyn

Førehandsvarsel om endring av forskrift av vass- og avløpsgebyr og forskrift om gjennomføring av gebyr for feiing og tilsyn

Sykkylven kommune vil gå i gang med å endre Forskrift av 20 november 2006 nr. 1742 om vass- og avløpsgebyr, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal, og føresegnene i kapittel 1 i gebyrregulativet som gjennomfører gebyr for feiing og tilsyn i kommunen. Har du ønske om å komme med merknader i forkant av endringane, må slike vere sendt inn til kommunen innan 27.04.2020.

Merknadene kan sendast til postmottak@sykkylven.kommune.no eller Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Gjeldande forskrifter finn du her:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2006-11-20-1742?q=sykkylven%20kommune

https://www.sykkylven.kommune.no/_f/p1/i159f9791-f6fa-4182-891c-84c5ffd2c0a0/gebyrregulativ.pdf