Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Formannskapet si innstilling til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

Formannskapet si innstilling til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn.  I protokollen frå formannskapet si sak 102/19 går også fram dei andre forslaga som vart sett fram i høve budsjett og økonomiplan.

 Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 16.12.19.