Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Fysioterapeutar med driftsavtale startar opp att frå i dag 21.04.2020

Fysioterapeutar med driftsavtale startar opp att frå i dag 21.04.2020

Fysioterapeutar med driftsavtale startar opp att frå 20.04.2020. Dette i samsvar med retningsliner for smittevernfagleg forsvarleg drift. Pasientar må ta kontakt med kvart einskild institutt PR. TELEFON for timebestilling. Det er særs viktig at du ikkje møter opp utan å ha avtalt time på førehand