Godkjende vallister til offentleg ettersyn

Valstyret har i møte den 15.5.23 godkjent vallistene til kommunestyrevalet i 2023.

Frist for å klage på godkjende og forkasta listeforslag er torsdag 1. juni 2023.

Valstyret har i sak PS-11/23 godkjent listeforslaga til  kommunestyrevalet i Sykkylven i 2023. Desse partia stiller liste ved valet (i alfabetisk rekkefølge):

Ingen listeforslag vart forkasta.

Frist for å klage på godkjende og forkasta listeforslag er 7 dagar etter kunngjering, dvs. 1. juni 2023.

Klage kan sendast skriftleg til Valstyret i Sykkylven, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.  Klagen skal vere signert og grunngjeven.

Oppdatering 6.6.23: Då fristen gjekk ut  var det ikkje motteke klager.

Dei komplette  vallistene finn du ved å trykke på partinamnet.