Høyring om ruteendringsprosessen 2022 - Møre og Romsdal fylkeskommune

Høyring om ruteendringsprosessen 2022 - Møre og Romsdal fylkeskommune

Høyringa gjeld den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussruter. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2022.

Den kommunale trafikknemnda tek i mot skriftlege innspel frå innbyggarar, næringsverksemd, skular osb. og sender samla høyringsuttale for vår kommune innan fristen. 

Høyringsfrist til fylkeskommunen er 9. august 2021. 

Innspel som skal inn i den felles uttalen får difor frist 8. august 2021.

Sjå også heimesida under Høyringar

Ruteendringsprosessen 2022 - innspel frå kommunar og operatørar (PDF, 181 kB)

Klikk for stort bileteBFO rbnett.no   

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
skulefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.