Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Idedugnad om kaiområdet i sentrum

Idedugnad om kaiområdet i sentrum

Sykkylven kommune inviterer til ope møte om framtidig bruk av kaiområdet.

Sykkylven kulturhus onsdag 15.januar kl 19.00

Alle med interesse for sentrumsutvikling og kaiområdet er velkomne.