Koronaviruset

18.05.2020 11.49

Ikkje lov å overnatte på hytte i andre kommunar

Ikkje lov å overnatte på hytte i andre kommunar

Overnatting på hytte/fritidsbustad utanfor eigen kommune er forbode

Det er forbode å overnatte på hytte/fritidseigedom i annan kommune enn der vedkommande er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skadar tillates.

Det er likevel nokre få unntak: Mellom anna kan friske familiemedlemmer som har ein person som er smitta i husstanden, opphalde seg i karantene på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon. Unntaka står i den ferdige forskrifta.

Det vert ikkje høve til å søke dispensasjon.

Forskrift på Lovdata

Ev. brot på denne forskrifta er ei politisak, og meldingar skal gå til politiets operasjonssentral tlf 02800, ikkje til kommunen

Klikk for stort bilete Synnøve Hunnes