Influensavaksine - bestilling av time

Influensavaksine - bestilling av time

Influensavaksine er prioritert til personar i risikogrupper:

 • Alle frå fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal og få tilbod om influensavaksine

Barn og vaksne med: 

 • Diabetes
 • Kronisk lungesjukdom, hjarte og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
 • Nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom
 • Svært alvorleg fedme
 • Husstandsmedlemmar til immunsvekka
 • Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Tid:

 • Mandag 02. november kl 0900-1530
 • Onsdag 04. november kl 0900-1530
 • Torsdag 05. november kl 0900-1530

Stad: Vaksinasjonane vil bli gjennomført i tidlegare lokale til Sparebanken Møre.

Har du spørsmål, eller får du problem med å bestille kan du ringe 70 24 65 00. 

-------------------------------------------------

Legitimasjon: du må ta med

Booking: Du må bestille time på førehand. 

Betaling : kr 50

Frikort : kr 0 - du må ta med bevis

Betaling: vi tar Vipps og bankkort