Influensavaksinering for risikogrupper

Influensavaksinering for risikogrupper

Influensavaksineringa i Sykkylven vil bli gjennomført tysdag 2. november, onsdag 03. november og torsdag 04. november i veke 44.

 • Vaksineringa vil gå føre seg i tidlegare bankbygget, på same måte som ved koronavaksinering.
 • Bestilling av time til influensavaksinering vil skje gjennom www.c19.no. 
 • Ein kan då logge deg inn via ID-porten for å bestille time til seg sjølv og/eller andre. Ein får første ledige time og kan ikkje velje dato og klokkeslett sjølv
 • Vi oppmodar pårørande til å bistå dei som treng hjelp til å bestille time digitalt. Ein kan også ringe kommunen for å få hjelp til å bestille time – tlf 70 24 65 00
 • Intervall mellom koronavaksinering og influensavaksinering skal vere minst ei veke. Dette betyr at dersom ein skal ta koronavaksine 26.oktober, går det fint å ta influensavaksine på alle dei oppsette dagane i veke 44.
 • Kven bør vaksinere seg?  Sjå https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)