Informasjonsmøte - Felles Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune

Informasjonsmøte - Felles Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune

Det inviteres til folkemøte den 25.01.2022 kl. 19.00 – 21.00. Møtet gjennomførast digitalt med mogleg oppmøte på avsette plassar i dei tre kommunane.

I Sykkylven kommune er den fysiske møteplassen i vestibylen til kulturhuset. Her vises presentasjonen til Rambøll på skjerm. Grunna dei nasjonale koronarestriksjonane vert det faste plassar, og vi ber dei som ønskjer å møte fysisk om å melde seg på ved å sende e-post til arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no, innan tirsdag 25.01.2022 klokka 16.00.

Vi minner om smittevernreglane og bruk av munnbind når ein ikkje kan halde 1 meters avstand.

Bruk følgjande lenke for å delta via Teams:

Teamsmøte

Kunngjeringa av oppstart av plan og planprogram finn du her.

 

Program:

19:00: Innledning ved de respektive kommunene i de respektive lokalene. Rambøll har innledning/informasjon på Teams-møtet for dem som følger møtet digitalt

19:15 – 19:45: Rambøll går gjennom sin presentasjon av planprogram, prosess og utredninger som skal gjøres.

19:45 – 20:00: Pause – anledning til å utforme evt. spørsmål til spørsmålsrunden. Spørsmål kan stilles i Teamschaten eller på lapper i fysisk møtelokale som gis til kommunerepresentatane.

20:00 – 21:00: Spørsmålsrunde på Teams: Først fra Sykkylven, så Fjord, så Stranda. Deretter gås det gjennom spørsmål stilt i Teams-møtet og på den andre plattformen for spørsmålsstilling