Innskriving av nye 1. klassingar til skuleåret 2021/2022

Innskriving av nye 1. klassingar til skuleåret 2021/2022

Innskriving av nye 1. klassingar vil dessverre ikkje kunne gjennomførast fysisk på skulane grunna smittevernreglane. Vi beklagar dette. I staden legg vi ut eit digitalt innskrivingsskjema. Opprinneleg svarfrist var fredag 12. februar 2021, men vi forlengar fristen til 28. februar.

Innskrivingsskjema

Det skal gjennomførast fysiske besøk på skulane i løpet av våren. De vil få nærare informasjon om dette frå den skulen eleven din skal gå på. 

Du må logge deg inn via ID-porten for å kunne levere skjemaet. Ta kontakt med Monica Hjelmevoll, rådgjevar skule, om de har vanskar med utfylling av innskrivingsskjemaet.

Klikk for stort bilete 

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
skulefagleg rådgjevar
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.