Innskriving i grunnskulen for nye 1. klassingar måndag 10. februar kl. 17:00-18:00

Innskriving i grunnskulen for nye 1. klassingar måndag 10. februar kl. 17:00-18:00

Måndag 10. februar kl. 17:00-18:00 ønsker Aure skule, Sørestranda skule, Ullavik skule og Vik skule føresette og nye 1. klassingar frå hausten 2020 velkomne til innskriving på den skulen barnet soknar til. 

Vedlagt ligg innskrivingsskjema som de gjerne kan fylle ut i forkant av innskrivinga, og levere denne dagen.