Aktuelt

04.04.2022 09.22

Innspel til ruteendringsprosessen 2023

Innspel til ruteendringsprosessen 2023

Møre og Romsdal fylkeskommune skal starte ruteendringsprosessen for ferje - hurtigbåt- og bussruter i september 2022. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2023. Frist for å sende inn innspel er sett til 11. august. 

Innspela kan sendast til den kommunale trafikknemnda v/ Monica Hjelmevoll for vidareformidling til FK. 

  • Forslag til ruteendringar som gjer korrespondansar betre vil bli prioritert
  • FK ønsker tilbakemelding på ruteopplegget i høgtidene (t.d. julerutene). Kva er bra og kva endringar bør gjerast?
  • Forslag som gjeld endringar i rutetidene på riksvegferjerutene (rute nr. 10, 11, 33 og 48) må takast direkte med Statens Vegvesen
  • Forslag til endringar av haldeplassar eller andre saker som ikkje vedkjem rutetidene spesifikt, må sendast i eige brev utanom denne ruteendringsprosessen.

Sjå skrivet frå Svein Ivar Aarskog v/Møre og Romsdal fylkeskommune her (PDF, 278 kB).

Kontakt

Monica Søvik Hjelmevoll
konst. kommunalsjef
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 476 68 301

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.