Aktuelt

04.04.2022 09.22

Kantslått

Kantslått

Pr 20. juni er vi ferdig med strekninga Tynes – Aure. Videre er det planlagt frå Grebstad til Aursneset og Ramstaddalen. Neste på ruta er Ikornnes til Hundeidvik, sørestranda mot Straumgjerde og Velledalen.

I desse dagar utfører Sykkylven kommune kantslått langs vegane. 

For å ivareta humlebestanden og andre pollinerande insekt klipper ein før sommaren ei breidde ( ca 1 meter) . I august blir det ny runde, då vil ein klippe to breidde.


Hold avstand til maskina, den er stor og har kraftig motor.  


Kantslått - Klikk for stort bileteKantslått Per Ivar Aune