Kokevarsel for alle tilknytt Straumgjerde vassverk er oppheva

Kokevarsel for alle tilknytt Straumgjerde vassverk er oppheva