Kokevarsel for alle tilknytt Straumgjerde vassverk

Kokevarsel for alle tilknytt Straumgjerde vassverk

Det meldes at kommuneoverlegen er varsla frå Straumgjerde vassverk om problem på UV-rensinga. Inn til dette er avklara nærare skal drikkevatn kokast. 

Christopher Wiig 
kommuneoverlege

Klikk for stort bilete