Kongens fortenestemedalje til Randi Flem Ulvestad

Kongens fortenestemedalje til Randi Flem Ulvestad

Ho fekk medaljen m.a for sin store innsats og sitt engasjement i turnmiljøet, både lokalt og også sentralt. Sykkylven har over tid hatt eit av dei største turnmiljøa  på Sunnmøre, mykje takka vere Randi.

Randi representerer kontinuitet i idrettsmiljøet og det frivilljuge arbeidet i Sykkylven, der ho har vore ein bauta i over eit halv århundre.

Medaljen vart overrekt  på Turngruppa si 60-års jubileumsfeiring på Sykkylven storhall, laurdag 29.2.20.

Sykkylven kommune gratulerer med utmerkinga.

Klikk for stort bilete Anette Kalstad  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilete Anette Kalstad