Konstituerande kommunestyremøte

Konstituerande kommunestyremøte

Det nye kommunestyret for perioden 2019-2023 vert konstituert 30. september.

Konstituerande kommuenstyremøte startar kl. 16:00 på Sykkylven kulturhus. 

 

Sakliste: 

  • Kommunestyrevalet 2019 - Godkjenning 
  • Val av formannskap 2019-2023
  • Val av ordførar og varaordførar 2019-2023
  • Val av valnemnd for perioden 2019-2023
  • Val av kontrollutval for perioden 2019-2023
  • Val av representant og vararepresentant til KS sitt Fylkesmøte for perioden 2019-2023 
  • Val av Levekårsutval for perioden 2019-2023
  • Val av Nærings- og utviklingsutval for perioden 2019-2023

 

Møteinnkallinga (PDF, 3 MB) finn de som PDF-dokument. 
 

Kontakt

Synnøve Hunnes
Einingsleiar fellestenestene
E-post
Mobil 901 40 282