Koronavirus og smittevern

Koronavirus og smittevern

Et nytt coronavirus forårsakar et pågåande utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Viruset kan gi luftveisinfeksjon hjå menneske. I monge tilfeller har det kun gitt mild sjukdom, men det blir ôg rapportert om tilfeller av alvorleg sjukdom og dødsfall.

Forhindre smitte
Vi ynskjer å begrense smitte i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisande.

Det vert lagt ut meir informasjon fortløpande på følgande nettsider med informasjon på fleire språk:

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Informasjonsmateriell