Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - får Bufdir

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - får Bufdir

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge skal medverke til at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe:

Målgruppe i tilskotsordninga er barn og unge i familiar med låg inntekt.

Kven kan søkje:

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot.

Søknadsfrist:

4. desember 2020

Søknadsskjema og retningsliner for ordninga finn de via denne lenkja:  https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Kontaktperson i Sykkylven kommune:

Folkehelsekoordinator Lars Petter Vemøy, e-post: lars.petter.vemoy@sykkylven.kommune.no

Einingsleiar barne- og familietenestene Linda Nilsen Hovland, e-post: linda.hovland@sykkylven.kommune.no