Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar , med minst éin fast organisert fritidsaktivitet i lag med andre.

Målgruppe:

Målgruppe i tilskotsordninga er barn og unge i familiar med låg inntekt.

Kven kan søkje:

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot.

Søknadsfrist:

13. desember 2019

 

Søknadsskjema og retningsliner for ordninga finn de HER https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

  

Kontaktperson i Sykkylven kommune:

Folkehelsekoordinator Lars Petter Vemøy, e-post: lars.petter.vemoy@sykkylven.kommune.no

Einingsleiar barne- og familietenestene Linda Nilsen Hovland, e-post: linda.hovland@sykkylven.kommune.no