Koronaviruset

01.10.2020 10.33

Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar

Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet. 

Søknadsfristen er 15.september 

Krisepakken gjeld for perioden 12.mars til og med 31.august 2020. 

Søkjarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.

Det kan søkjast om:  

  • Tapte inntekter frå arrangement som skulle vore arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter frå loppemarked eller kioskinntekter).   

 Arrangement vil seie tidsavgrensa aktivitetar som er opne for alle medlemmene, besøkande, publikum og andre deltakarar i målgruppa.  

  • Tapte billettinntekter frå anna spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoar eller idrettsanlegg).  

Anna spesifisert aktivitet vil seie tilbod i regi av frivillige verksemder som skulle vore opne for besøkande i den gjeldande perioden.  

  • Tapte utleigeinntekter i perioden (utleige av bygningar, anlegg, hytter, båtar og andre rom og lokale).  
  • Tapte inntekter som følgje av at organisasjonen har mista oppdrag i tilknyting til eit arrangement eller anna spesifisert aktivitet.  

Dette er ei tillitsbasert ordning. Søkar pliktar å gi opp korrekte opplysningar. Dersom søkar er i tvil om kva ordninga kan kompensere må dette avklarast før søknaden blir sendt. Sjå spørsmål og svar her

Les meir på Lotteri- og stiftelsestilsynet si nettside.

Klikk for stort bilete