Presisering av besøksrutinar på BUAS

Presisering av besøksrutinar på BUAS

Besøksrutinane ved BUAS vert no innskjerpa, på bakgrunn av den usikre tida med auka smitte i samfunnet generelt.

Det er framleis ikkje mogleg å berre møte opp for besøk, utan avtale på førehand vert du avvist.  Rutinane er slik:

 

 • Alle må ringe på førehand, på kvardagar før kl 15 og avtale tid for besøk (gjeld for besøk både kvardagar og helg)
 • Besøk kan avtalast for alle dagar unnateke laurdagar
 • Den som kjem utan avtale på førehand vert avvist
 • Personalet fører besøksprotokoll, og kartlegg dei besøkande i høve til smittefare
 • Følg rettleiinga frå personalet
 • Gå rett til rommet. Ingen opphald i fellesareal
 • 30 minutt besøkstid per gong
 • Handvask før ein kjem på besøk
 • 1-2 meters avstand
 • Må vere symptomfrie
 • Ingen handtrykk eller klemming
 • Max 2 samtidig
 • Ingen servering
 • Unngå å ta på kontaktflater, vask etter deg der du er i berøring, bruk papir og såpevatn.
 • Besøksreglane vert kontinuerleg vurdert

Klikk for stort bilete 

Kontakt

Wenche Oldeide
Einingsleiar Sykkylven Bu og aktivitetssenter
E-post
Mobil 901 18 218

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Lillian Urtegård
Fagleiar sone 1
E-post
Telefon 959 48 039

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Astrid H. Strømme
Fagleiar sone 2
Telefon 959 47 361

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Janne Midtlid
Fagleiar Institusjon
Telefon 992 27 466

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Elisabeth Solberg
Fagleiar Korttids/rehab og skjerma avdeling
Telefon 994 94 743

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post