Presisering besøk på Buas

Presisering besøk på Buas

Det har kome nye retningslinjer nasjonalt om å minimere kor mange nærkontakter ein har gjennom veka.

Det er ikkje sagt noko direkte om endringar i høve til besøk i institusjonar.

Vi vil likevel oppmode om at de dei neste 14 dagane velg ut 1-2 pårørande som kjem på besøk til BUAS.

Samstundes ber vi om at dei som kjem innom er forsiktig med å ha fleire nærkontaktar.

Dei som bur på BUAS er ei sårbar gruppe. 

På førehand takk.

Klikk for stort bilete