Pressemelding: Varslingstest

Pressemelding: Varslingstest

Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending.  ÅTB skal no teste systema, som ein del av fjellskredberedskapen i kommunane.

Onsdag 12.mai  mellom kl. 12.00 - 14.00. vil Åtb teste desse befolkningsvarslingssystema.

Dette vil innebere at om du har registrert telefon på ei adresse i, eller oppheld deg i ein kommune ved Storfjorden, vil du få ei melding eller oppringing til din telefon.

I tillegg vil du kunne høyre at sireneanlegga rundt fjorden blir testa. Dette gjelde sireneanlegg i Stranda kommune, Fjord kommune, delar av Ålesund kommune,  samt delar av Sykkylven kommune. 

Det vil være mogleg å gi oss tilbakemelding om testen gjennom ei spørjeundersøking. Denne finn du også på www.aknes.no.

Vi oppfordrer om å informere barna om denne testen på førehand.

Kommunane rundt Storfjorden er opptatt av å ha ein god beredskap dersom det skulle oppstå ei naturkatastrofe, og det er derfor viktig å teste systema. Vi håper alle innbyggjarane har forståing for dette.

ÅTB vil poengtere at det ikkje er noko endring i bevegelsane i fjella, og at geologane vil kunne varsle i god tid før eit eventuelt skred blir utløyst.

Dersom du har spørsmål om varslingstesten kan du ta kontakt med Åknes Tafjord Beredskap IKS post@aknes.no / 48503988

 

Klikk for stort bileteBilde frå ein tidlegare test ÅTB iks