Produksjonstilskot, del 2 og regionalt miljøprogram (RMP) - Søknadsfrist: 15. oktober

Produksjonstilskot, del 2 og regionalt miljøprogram (RMP) - Søknadsfrist: 15. oktober

Klikk for stort bileteVestlandsk fjordfe Mandy Häger

 

Føretak som driv med vanleg jordbruksproduksjon kan no levere inn del 2 av søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Husk også søknadsfristen for regionale miljøtilskot, som er 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen 15. november. 

Søknadsskjema for produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket, del 2 

Søknadsskjema for regionale miljøtilskot (RMP)

Meir informasjon om tilskotsordningane finn du her: 

Produksjonstilskot i jordbruket - Landbruksdirektoratet 

Regionale miljøtilskot

Kontakt

Mandy Häger
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 477 15 741
Karl Johan Stadsnes
Rådgjevar miljø og landbruk
E-post
Telefon 476 60 048