Produksjonstilskot i jordbruket, del 1 - Søknadsfrist: 15. mars

Produksjonstilskot i jordbruket, del 1 - Søknadsfrist: 15. mars

Illustrasjonsbilete Mandy Häger

Føretak som driv med vanleg jordbruksproduksjon kan sende inn del 1 av søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot for 2023 frå og med teljedatoen, som er 1. mars 2023. Søknadsfristen er 15. mars.

Husdyrprodusentar skal levere søknad både innan 15. mars (del 1 av søknaden) og innan 15. oktober (del 2 an søknaden). Planteprodusentar skal berre levere søknad innan 15. oktober. 

Søknaden skal sendast inn til kommunen via Altinn. Søknadsskjema finn du her: 

Søknadsskjema for produksjonstilskot i jordbruket, del 1

Meir informasjon om tilskotsordninga og rettleiingshefte finn du her: 

Landbruksdirektoratet 

Kontakt

Mandy Häger
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 47 71 57 41
Mobil 47 71 57 41