Produksjonstilskot i jordbruket - søknadsfrist: 15. mars

Produksjonstilskot i jordbruket - søknadsfrist: 15. mars

Klikk for stort bileteVestlandsk fjordfe Mandy Häger  

Føretak som driv med vanleg jordbruksproduksjon kan sende inn Del 1 av søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot for 2021 frå og med teljedatoen, som er 1. mars 2021. Søknadsfristen er 15. mars.

Søknaden skal sendast inn til kommunen via Altinn. Søknadsskjema finn du her: 

Søknadsskjema for produksjonstilskot i jordbruket, del 1

Meir informasjon om tilskotsordninga og rettleiingshefte finn du her: 

Landbruksdirektoratet

Kontakt

Mandy Häger
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 477 15 741